jueves, 21 de mayo de 2009

exigen la detención de proyectos hidroeléctricos en el Sil y Miño

www.adega.info

20 de xaneiro de 2009. Co obxectivo de parar os novos proxectos hidroeléctricos no Sil e Miño promovidos por Iberdrola e Unión Fenosa, varias asociacións e institucións preocupadas polo futuro da Ribeira Sacra decidimos unir esforzos nunha Plataforma para defender esta terra interior na que as vides, a paisaxe e o patrimonio histórico son os principais activos. Os proxectos de novas turbinas nos encoros de Os Peares, Belesar, Santa Cristina, Santo Estevo e San Pedro de Ribas de Sil supoñen unha agresión inadmisíbel ao patrimonio da Ribeira Sacra e amosan até onde chega a cobiza e o desprezo destas empresas polo patrimonio natural do país.

Está previsto que as obras teñan unha grande duración (de 5 a 7 anos) obrigando a baleirar os encoros a e paralisar os catamaráns turísticos, o que suporá sen dúbida un gran atranco para o turismo sustentábel e a economía da zona. O inicio antes de tempo e sen as autorizacións pertinentes das obras en Santo Estevo de Ribas de Sil, no proxecto denominado Santo Estevo II, amosan o que Iberdrola e Unión Fenosa proxectan para o Sil e o Miño: maximizar os seus beneficios, deixando os impactos ambientais e socioeconómicos para os habitantes da Ribeira Sacra. A xeración de miles de metros cúbicos de cascallos no interior dunha área protexida pola Rede Natura (no caso dos canóns do Sil) e próxima a formar parte dela (caso do canón do Miño) teñen un impacto ambiental imnasumíbel, minimizado sistemáticamente nos Estudos de Impacto Ambiental pagados por Iberdrola e Fenosa.

Adega denuncia a Iberdrola por carecer de licencia para obrar en la central de Santo Estevo, alegando que la compañía carece de licencia para las obras que ya está realizando en la segunda fase de la central hidráulica de Santo Estevo, si bien la empresa hidroeléctrica sostiene que son ‘prospecciones’ .

Adega sostiene que las obras comenzaron en octubre de 2008 sin que la empresa contase con los permisos oportunos. De hecho, no fue hasta el pasado día 5 de enero cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la solicitud para recibir la autorización de la Xunta de Galicia. Además, Adega solicitó informa ción al Servicio Provincial de Urbanismo, que respondió que no consta autorización alguna para las obras en el embalse.

‘A avaricia e afán de lucro amosados por Iberdrola no canón do Sil non ten parecido ningún coa imaxe que quere dar a empresa de respeto ao medio ambiente, da que fai gala en anuncios publicitarios nos que gastou miles de euros’, sostienen desde Adega , ya que las obras se desarrollan en plena Red Natura, ‘que non teñen ningún pudor en destruir a pesar de non dispor de autorización’.

Adega es contraria a la ampliación de la central de Santo Estevo porque requerirá la excavación de un túnel y la retirada de 220. 000 metros cúbicos de escombro en una zona de gran valor natural y paisajístico.